V oblasti tvorby rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, inžinierskych stavieb, a tvorby interiérov ponúkame:

 •       Predprojektovú prípravu, zamerania
 •       Ideu, koncepčné návrhy
 •       Developerské zámery
 •       Architektonický návrh
 •       Projekt pre územné rozhodnutie
 •       Projekt pre stavebné povolenie
 •       Projekt pre realizáciu stavby
 •       Interiérový dizajn (aj s realizáciou interiéru na kľúč)
 •       Autorský a stavebný dozor
 •       Inžiniering od územného rozhodnutia po kolaudačné povolenie
 •       Poradenstvo a konzultácie

 

2012 10 29 hotel Sanus03 retus s ludmi HOLIDAY INN

Pri tvorbe architektúry a rodinných domov postupujeme podobne ako pri tvorbe interiéru. Neodmysliteľná časť, ktorú projektová dokumentácia musí obsahovať je architektonická štúdia. Po jej schválení a odsúhlasení  sa pristupuje k spracovaniu projektovej dokumentacie potrebnej na uzemné rozhodnutie, stavebné povolenie. V prípade jednoduchých stavieb sa môže jednať o takzvaný jedno-stupňový projekt, kde nie je potrebné spracovať dokumentáciu na stavebné povolenie a realizačný projekt zvlášť.

 Vízie  

Pohľad do budúcnosti a nadčasové myslenie je dôležité pre akýkoľvek projekt. Nikoho nezaujíma to, čo už niekoľko krát videl inde, naopak každého zaujme niečo inovatívne, riešenia hľadiace do budúcnosti, predbiehajúce svoju dobu. Riešenia, ktoré riadia budúcnosť, určujú jej napredovanie, posúvajú hranice…

TO JE NAŠA CESTA

 Filozofia  

Vychádzať z idei, nápadu.. mať svoju cestu, ktorú si viete obhájiť je nesmierne dôležité. Dobre premyslenou filozofiou sa dostanete človeku hlboko do podvedomia. Architektúra, dizajn, reklama už nie sú riadené grafikou. Je to filozofia, pozorovanie ľudského správania, správne oslovovanie ľudí. Od toho závisí Váš úspech…
MY VIEME AKO NA TO