Od návrhu interiéru až po samotnú realizáciu 

Pri návrhu a realizácií našich interiérov sú prvoradé požiadavky nášho klienta, zákazníka.  Do návrhov dávame svoje skúsenosti, obohacujeme ich o moderné trendy a prvky v oblasti interiérového dizajnu tak, aby podporili myšlienku a funkčnosť interiéru, šitého na mieru pre klienta.

Konzultáciami, osobnými stretnutiami a návštevou riešeného interiéru získame konkrétnu predstavu o požiadavkách na jeho riešenie. Vďaka nášmu prístupu a postupu riešime každý interiér ako nový, jedinečný priestor limitovaný požiadavkami a potrebami klienta. Do každého návrhu sa púšťame s novými myšlienkami, názormi a prístupom.

Po spojení klientovej predstavy s našimi odbornými znalosťamidlhoročnými skúsenosťamiposkytneme klientovi niekoľko variant návrhu, prispôsobených jeho požiadavkám.

Riešime každý interiér ako nový, jedinečný priestor limitovaný požiadavkami a potrebami klienta.

2012 10 18 apartman2 retus2 Dizajn a návrh interiéru bytu vo vila dome, Bratislava

ODIS INTERIÉROVÝ DIZAJN – realizácie interiéru na kľúč

 Postup pri návrhu a realizácii interiéru 

Prvým, neodmysliteľným krokom dokonalého interiéru je spracovanie interiérovej štúdie. Mnoho ľudí sa snaží tomuto kroku vyhnúť , lebo predstavuje pre nich len výdavky navyše. Pravda je však opak, v štúdii interiéru navrhneme Vás interiér. Štúdia zahŕňa všetky sedenia, spoznávanie klienta a jeho potrieb, návykov. Interiérová štúdia, nakoľko nie je taká podrobná ako samotný projekt, umožňuje spracovať niekoľko variant návrhu interiéru v rozumnom čase. Vďaka nim si klient vie vybrať, ktorým smerom by sa chcel uberať, vychytať detaily, doladiť materiál, farebnosť atď. Tieto detaily si spolu overíme na foto-realistických vizualizáciách, ktoré Vás prevedú Vašim interiérom ešte pred jeho zrealizovaním.

Druhým krokom je vypracovanie realizačného projektu interiéru. Projekt zahŕňa technickú špecifikáciu každého detailu plus rozpočet a harmonogram prác. Tento stupeň projektu je nevyhnutný podklad k realizácii a k profesiám. Zakresľuje rozmiestnenie nábytku, svietidiel, kladačské plány obkladov a podobne. Zahŕňa taktiež čiastkové projektové dokumentácie profesii ako napríklad statik, elektrikár, vodár, kurenár a podobne.

Posledným a najdôležitejším krokom je zabezpečenie realizácie interiéru pre klienta. Spracujeme Vám podrobný časový harmonogram s orientačnou cenovou ponukou realizácie interiéru. Vďaka tejto službe vieme ušetriť Váš čas a nervy , zabezpečiť dohľad nad realizáciou a v neposlednom rade Vám poskytnúť zľavy pri výbere našich zmluvných firiem a dodávateľov.

Vďaka našim skúsenostiam a komplexným službám Vám vieme vytvoriť interiér „na kľúč“.


ŠTÚDIA INTERIÉRU
Po prvotných konzultáciách spracujeme 2D návrh dispozičného a funkčného riešenia priestoru interiéru. Na ňom si overíme možnosti, priestorové nároky, kapacitné riešenie úložných priestorov a podobne. Ako jeden z mála ateliérov, spracovávame v tomto stupni spolu s 2d návrhom aj 3d vizualizácie. Klient si vie tak ľahšie predstaviť podobu a priestor v jeho budúcom interiéry a vychytať drobné muchy, doladiť ho ešte pred realizačným projektom. Ponúkame Vám vysoko kvalitné a naozaj foto-realistické vizualizácie. Prezrite si svoj interiér ešte pred jeho ralizáciou.

Pre spracovanie štúdie je nevyhnutné mať približné zameranie riešeného priestoru.

Pri tvorbe interiéru v tomto stupni sa zohľadňuje:

 • Orientačný investičný rozpočet klienta na realizáciu interiéru
 • Požiadavky na dispozíciu, priestorové nároky, úložné priestory, …
 • Klientova predstava – farebnosť, materiálové riešenie, dizajn a podobne
 • Životný štýl klienta, rodiny, ktorá bude budúci interiér obývať

REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU
Realizačný projekt interiéru slúži pre zabezpečenie komplexnej realizácie interiéru. Projekt sa spracováva ako ďalší stupeň, ihneď po schválení interiérovej štúdie. Je nevyhnutný pre presné spracovanie dokumentácie, slúžiacej k realizácii interiéru. Jedná sa napríklad o výkresykladačských plánov obkladov, dlažby kde je možné ušetriť nemalé náklady správnym kladením a minimálnym odpadom. Ďalej o výkresy od elektrikára, vodára, kurenára atď. Samozrejme táto časť zahŕňa aj doplnkovú projektovú dokumentáciu nábytku na mieru určenú pre stolára na vyhotovenie nábytku.

Realizačný projekt interiéru sa skladá z častí:

 • Schválená interiérová štúdia
 • 2d dokumentácia – presné pôdorysy, pohľady miestností, búracie práce
 • Výpis prvkov interiéru
 • Čiastková výkresová dokumentácia – elektroinštalácie, vodoinštlácia, zdravotechnika, …
 • Dokumentácia slúžiaca pre výrobu nábytku na mieru
 • Doplnkové dokumentácie slúžiace pre niektoré interiéry v nákupných centrách
 • Investičný plán realizácie interiéru

REALIZÁCIA INTERIÉRU
Realizačná fáza sa rieši už od prvej konzultácie s klientom. Už vtedy sa riešia časti, ktoré nadväzujú na celú realizáciu interiéru. Realizačný projekt interiéru je nevyhnutná súčasť každej realizácie. Po jeho schválení spracujeme podklady a ponuku k realizačnej časti interiéru, pomocou ktorej si spolu určíme fázovanie, harmonogram a rozsah realizácie.

Naša ponuka v oblasti realizácií interiéru je naozaj široká a služby komplexné. Dokážeme Vám zabezpečiť akékoľvek stavebné práce a profesie, výrobu ,dovoz a montáž nábytku, kladenie podláh, dlažby, lepenie tapiet, osádzanie dverí a mnoho ďalšieho.

Prečo realizáciu interiéru s nami?

 • Pri realizácii nášho projektu dostanete zľavu na realizačný projekt až 50%
 • Počas realizácie zabezpečujeme autorský a architektonický dozor BEZPLATNE
 • Zabezpečujeme zľavy od našich overených zazmluvnených dodávateľov
 • Riešime prípadné reklamácie, výmeny za Vás
 • Dlhodobé skúsenosti v oblasti realizácie interiérov a architektúry
 • Zabezpečujeme komplexné služby až po realizácie na kľúč

 

Cieľom interiérovej štúdie je predstaviť klientovi našu spoločnú víziu jeho budúceho interiéru, ujasniť si smer, štýl, požiadavky a rozpočet.