Orientačný cenník – interiérový dizajnér 

Nasledujúci cenník slúži k orientačnému prehľadu spôsobu naceňovania našich služieb. Pre presnú cenovú ponuku šitú pre Vás na mieru nás neváhajte kontaktovať.

Pre spracovanie cenovej ponuky sú potrebné nasledujúce podklady:
-pôdorys, prípadne amatérske zameranie
-stručná predstava dizajnu a funkčnosti
-dead-line / termín sťahovania a podobne

Interiérová štúdia

Po prvotných konzultáciách spracujeme 2D návrh dispozičného a funkčného riešenia priestoru interiéru. Na ňom si overíme možnosti, priestorové nároky, kapacitné riešenie úložných priestorov a podobne. Ako jeden z mála ateliérov, spracovávame v tomto stupni spolu s 2d návrhom aj 3d vizualizácie. Klient si vie tak ľahšie predstaviť podobu a priestor v jeho budúcom interiéry a vychytať drobné muchy, doladiť ho ešte pred realizačným projektom. Ponúkame Vám vysoko kvalitné a naozaj foto-realistické vizualizácie. Prezrite si svoj interiér ešte pred jeho ralizáciou.

Pre spracovanie štúdie je nevyhnutné mať približné zameranie riešeného priestoru.


Orientačný cenník interiérovej štúdie obytnej miestnosti:

 

ROZSAH DIZAJNU CENA ODHADOM 2d PôDORYS VIZUALIZÁCIE ÚPRAVY A KONZULTÁCIE
miestnosť: do 15 m2 €220,- [x] 2 2
miestnosť: 15 – 40 m2 €250,- [x] 2 2
miestnosť: nad 40 m2 €290,- [x] 2 2

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.


Orientačný cenník interiérovej štúdie bytui:

 

ROZSAH DIZAJNU CENA ODHADOM 2D PÔDORYS VIZUALIZÁCIE ÚPRAVY A KONZULTÁCIE
BYT: do 45 m2 €490,- [x] 3-4 2
BYT: 45 – 80 m2 €590,- [x] 6-8 2
BYT: nad 80 m2 €690,- [x] 10 a viac 2

 

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.


Orientačný cenník interiérovej štúdie rodinného domu:

 

ROZSAH DIZAJNU CENA ODHADOM 2D PÔDORYS VIZUALIZÁCIE ÚPRAVY A KONZULTÁCIE
DOM: do 70 m2 €700,- [x] 6-8 2-3
DOM: 70 – 120 m2 €800,- [x] 10-12 2-3
DOM: nad 120 m2 €900,- [x] 12 a viac 2-3

 

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.


Realizačný projekt interiéru:

Realizačný projekt interiéru slúži pre zabezpečenie komplexnej realizácie interiéru. Projekt sa spracováva ako ďalší stupeň, ihneď po schválení interiérovej štúdie. Je nevyhnutný pre presné spracovanie dokumentácie, slúžiacej k realizácii interiéru. Jedná sa napríklad o výkresykladačských plánov obkladov, dlažby kde je možné ušetriť nemalé náklady správnym kladením a minimálnym odpadom. Ďalej o výkresy od elektrikára, vodára, kurenára atď. Samozrejme táto časť zahŕňa aj doplnkovú projektovú dokumentáciu nábytku na mieru určenú pre stolára na vyhotovenie nábytku.

 

Cenová ponuka pre realizačný projekt interiéru sa spracováva individuálne nakoľko na tvorbu ceny vplýva niekoľko nasledujúcich aspektov:

 •        Lokalita
 •        Rozsah prác
 •        Rozloha riešeného priestoru
 •        Riešený štandard priestoru
 •        modernizácia / rekonštrukcia jestvujúcich priestorov
 •        atď

 V zásade sa ceny pohybujú  v 1 – 1,5 -násobku cien interiérových štúdií

Orientačné ceny pri realizačnom projekte interiéru:

Kladačské plány obkladu a dlažieb                       50 – 100 €
Technické výkresy nábytkov na mieru                100  – 200 €
Projekt elektrifikácie interiéru                             200 – 300 €
Projekt vody ( ak je potrebný )                              100 – 150 €
Projekt kúrenia  ( ak je potrebný )                       100 – 150 €
Výkaz výmer                                                                  100 €
Rozpočet                                                                         100 – 200€

Projktová dokumentácia realizačného projektu interiéru obsahuje:

 •        Skonzultovanú a schválenú interiérovú štúdiu
 •        Technické výkresy – stavebné úpravy a zásahy
 •        Kladačské plány, obklady, ..
 •        Elektroinštalácie, výkresy rozvodov, osvetlenia
 •        Výkaz výmer
 •        Výkaz prvkov interiéru
 •        Dokumentácia pre stolára k atypickému nábytku
 •        Odhadovaný rozpočet a postup prác
 •        plus prípadná dokumentácia potrebná pre úrady – posudky a podobne

Ceny a výstup projektu nie sú fixné! Každý projekt naceňujeme a spracovávame individuálne – tak, aby sme vyhoveli potrebám a požiadavkám klienta.