ODIS STUDIO – architektonická kancelária , interiérový dizajn

ODIS STUDIO – architektonická kancelária , interiérový dizajn

ODIS studio je projekčná a architektonická kancelária úzko spojená s dizajnom, grafikou, architektúrou a umením, založená Ing. arch. Marekom Opavským.

Máme rokmi vytvorené vnímanie pre dizajn, umelecké a kompozičné cítenie ale naopak aj zmysel pre funkčnosť, stavebný detail a realizovateľnosť. Pôsobíme v dizajnových kruhoch na Slovensku a vo svete a čerpáme inšpirácie, nápady, postupy, učíme sa a tak isto učíme iných. Momentálne pracuje naša kancelária s desiatkami odborníkov v našej oblasti.

Čo dokážeme?

Žiadna požiadavka pre nás nie je neuskutočniteľná, naopak, čím odvážnejšie sú požiadavky, tým progresívnejšie sú naše postupy a výsledky.

Pracujeme so štúdiami, ideami a konceptmi ale aj projektovou dokumentáciou na zhotovenie stavby, jej rekonštrukciu, kolaudáciu.. Sme flexibilní, odpoveď “nedá sa” u nás neexistuje.. Napokon o našich schopnostiach hovoria naše výsledky…

Prečo my?

Niekoľko ročné skúsenosti s architektúrou, stavbami, interiérmi a ich dizajnom nám umožňujú plniť akékoľvek želania našich klientov. Prehľad vo svetovom dianí v odbore, inovácie a moderné postupy nám nie sú cudzie, naopak držíme s nimi krok a stále rastieme. Naše postupy sú progresívne a moderné, umožňujú nám dosahovať nadčasové výsledky.

O kvalite služieb a úspešnom zhmotnení vašich predstáv nerozhoduje len veľkosť tímu. V oveľa väčšej miere sú to vedomosti a skúsenosti, ktoré sme nazbierali pri práci na významných projektoch. Stabilná, zohratá a kompetentná skupina vie reagovať na zmenu požiadaviek a podávať špičkový výkon aj v náročných podmienkach. V tom je naša sila a dôvera zákazníkov je dôkazom, že precízna práca a zodpovedný prístup nachádzajú pozitívnu odozvu.

Za vytvorené diela prevezmeme a nesieme osobnú zodpovednosť. Snažíme sa o vysoký štandard a kvalitnú prácu. Za svojím názorom si stojíme a naše rozhodnutia sme schopní obhájiť.

Zhmotňujeme vaše sny a predstavy

Vyobrazujeme vaše nápady

Prezentujeme vaše myšlienky