Vypínače č.5 (radenie) je dvojpáčkový vypínač, ktorý ovláda dve svetlá z jedného miesta. Nazýva sa aj sériový alebo lustrový vypínač, používa sa najmä v obývačkách, kúpeľniach alebo halách. Dá sa ľudovo povedať, že sú to dva vypínače č.1 v jednom vypínači. Používa sa v obývačkách, záchodoch, kúpelniach a pod.