3D tlač a jej využitie

3D tlač a jej využitie

Počuli ste už o 3D tlači? Ide vlastne o zariadenie, ktoré dokáže vytvoriť až trojdimenzionálny objekt na základe digitálnych 3D dát. Takéto zariadenie sa nazýva buď Trojrozmerná tlačiareň alebo 3D tlačiareň.

Postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt a čo je hlavné, nevzniká pri tom žiaden odpad. Poznáme viac typov tlačiarní. Medzi najznámejšie patria priemyselné tlačiarne, protézy v medicíne či dokonca aj implantáty.

 

Za vynálezcu 3D tlače sa považuje Charles Hull, ktorý si  v roku 1984 nechal patentovať technológiu stereolitografie. Neskôr v 90. rokoch spolu so svojou firmou vytvorili zariadenie, ktoré sa už podobalo na novodobú 3D tlač s názvom SLA-1.

 

Ak ešte stále natušíte, čo vlastne 3D tlač dokáže, tak sa vám to budeme snažiť objasniť aspoň v skratke. 3D tlačiareň vlastne vytvorí objekt podľa digitálnej predlohy. V súčasnosti existuje veľké množstvo technológií 3D tlače. Medzi najznámejšiu z nich sa považuje Stereolitografia.

Je to jedna z najstarších technológií. Vyššie sme spomínali, že práve Hull sa o to zaujímal. Používa sa pri nej fotopolymér. Fotopolymér je plast, ktorý je citlivý na svetlo. Po ožiarení UV žiarením (najčastejšie používané) sa spolymerizuje a stuhne. Po chvíli tlačová plocha klesne a proces pokračuje ďalšou vrstvou. Proces nie je celkom rovnaký, keďže sa ožaria len tie miesta, na ktorých má materiál stuhnúť aby sa vytvoril požadovaný produkt. Výsledný produkt je veľmi hladký, avšak nevýhodou je, že rýchlosť tlače je veľmi pomalá. Medzi ďalšie technológie patria Selective Laser Sintering, Laminated Object Manufakturing, Fused Deposition Modeling alebo Powder Bed and Inkjet Head.

Pridaj komentár