Urbanisticko – architektonická súťaž riešenia lokality pod Bratislavou. Developer vo vymedzenej lokalite plánuje výstavbu rekreačno – spoločensko – zábavného centra s mnohými atrakciami, zónami, možnosťami trávenia voľného času a marínou.