ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE PRIESTORU
Riešené priestory sa nachádzajú v existujúcom objekte bytového domu na 1NP. Priestory majú tri samostatné vstupy. Prvý vstup je do kancelárie konateľa, druhý na recepciu a tretí do priestoru open-office. Z recepcie je priamy prístup do hygienického zariadenia, do open-office a kancelárie konateľa. Recepčná časť bude slúžiť z funkčného hľadiska ako príjmacia časť pre návštevy, zvyšné dva vstupy do priestoru budú súkromného charakteru. Priestor open-office bude rozdelený ľahkými nenosnými priečkami na menšie časti. Vizuálne od výšky 1,1m bude deliť tento priestor sklená priečka, ktorá zároveň zabezpečí dostatočné presvetlenie a preslnenie všetkých priestorov. Celý priestor interiéru bude riešený moderne, zariadenie bude zodpovedať požiadavkám investora a normám na vykonávanie pracovných úkonov.

STAVEBNÉ RIEŠENIE PRIESTORU
Zmena nevyvoláva zásahy do statických konštrukcií. Vnútorné omietky pôvodných stien a stropov budú jednovrstvové vápennocementové. Priestory budú rozčlenené ľahkými stavebnými priečkami zo sadrokartónu na oceľovej konštrukcií, následne budú zrealizované povrchové úpravy v daných priestoroch. V sádrokartónových stenách budú lokálne umiestnené niky, buď ako odkladacie priestory alebo architektonické prvky interiéru. Steny v kancelárii konateľa a na recepcii budú čiastočne obložené umelým kameňom, v hygiene bude použitý keramický obklad. Podhľad bude znížený sádrokartónom na s.v. min. 2,40 m, prevedený na oceľovej podkonštrukcii, v ktorom budú osadené bodové, alebo zavesené svietidlá a to v časti recepcie a hygieny. V časti open-office priestoru a priestoru kancelárie konateľa zostane svetlá výška miestnosti nezmenená a to 2,6 m. Podhľad je členený v rôznych úrovniach podľa umiestnenia potrubí vzduchotechniky a architektonického návrhu. V hygienických miestnostiach je nutné použiť impregnovaný sadrokartón s požadovanou odolnosťou voči vode a vlhkosti. Sádrokartónové povrchy budú vyspravené a prebrúsené, ako finálna povrchová úprava bude maľba vo farbe podľa výberu investora a  interiérového zámeru. Nášľapné vrstvy v priestoroch budú z keramickej dlažby, styky dlažby a stien budú riešené pomocou rohových líšt vo farbe obkladu. Vstupné dvere do priestorov boli zrealizované v predstihu a nie sú predmetom riešenia tejto dokumentácie. Interiérové dvere sú drevené plné osadené do drevených zárubní bez prahu. Miestnosť open-office je predelená sklenenými dverami bez zárubne, takisto vstupné dvere do susednej kancelárie sú sklenené.