Architektonické riešenie priestoru
Priestor fitness je súčasťou realizácie bazénovej haly a je dostupný z dvoch vstupov a to z priestoru pred kotolňou, čiže z objektu VD B, alebo z predsiene vedúcej z objektu VD C. V danom priestore sa nachádza fitness hala, miestnosť odvlhčovacej VZT jednotky pre bazén oddelená ľahkými, drevenými posuvnými dverami a jedna toaleta prístupná pre fitness ako aj pre bazénovú halu.

Stavebné riešenie priestoru
Priestor fitness je oddelený od bazénovej haly tenkou priečkou z keramických tehál. Povrch tejto priečky je ošetrený vápennocementovou omietkou a bielym náterom. Podlaha je vyskladaná z pásov podlahy určenej pre fitness zariadenia vyhotovenej z materiálu EVA FOAM na báze plastu. Nosné železo-betónové steny a strop sú bez akejkoľvek povrchovej úpravy.