Škôlka, detské centrum je vytvorené v priestore bytu na prízemnom podlaží v objekte rodinného domu v Bratislave.
Architektonické riešenie
Riešené priestory sa nachádzajú v existujúcom objekte na 1NP v Rusovciach.  Priestor má jeden vstup priamo z ulice. Prvý vstup je do pôvodného bytu druhý v mieste pôvodného parkovacieho státia. V priestore vznikne sedem miestností, s rozličným účelom využitia. Priestor je rozčlenený na chodbu, spoločné WC pre deti, technickú miestnosť v ktorej sa nachádza kotol, jedáleň, WC pre personál, izbu a kuchynku. Z exteriéru sa do nových priestorov vstupuje cez zádverie pri kuchynke. Z pôvodných priestorov sa do novej časti vstupuje cez predpripravený otvor v chodbe.
Stavebné riešenie
Zmena nevyvoláva zásahy do statických konštrukcií. Vnútorné omietky pôvodných stien a stropov budú jednovrstvové vápennocementové. Priestory budú rozčlenené ľahkými stavebnými priečkami zo sadrokartónu na oceľovej konštrukcií, následne budú zrealizované povrchové úpravy v daných priestoroch. Podhľad je členený v rôznych úrovniach podľa umiestnenia potrubí vzduchotechniky a architektonického návrhu. V hygienických miestnostiach je nutné použiť impregnovaný sadrokartón s požadovanou odolnosťou voči vode a vlhkosti. Sádrokartónové povrchy budú vyspravené a prebrúsené, ako finálna povrchová úprava bude maľba vo farbe podľa výberu investora a interiérového zámeru. Nášľapné vrstvy v priestoroch budú z keramickej dlažby, styky dlažby a stien budú riešené pomocou rohových líšt vo farbe obkladu. Prestavbou vzniknú nové dvere do objektu v mieste parkovacieho státia. Interiérové dvere sú drevené plné, osadené do drevených zárubní bez prahu. Priestory situované nad detským centrom sú ošetrené protihlukovou izoláciou Izonovum – PhoneStar TRI s hrúbkou 15 mm a nepriezvučnosťou


Priestorové a funkčné členenie zariadenia v objekte vyhovuje Vyhláške č. 527 / 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Hygienické vybavenie a sanita v jednotlivých miestnostiach zodpovedajú požiadavkám na vybavenie predškolského zariadenia. Rovnako aj plošné výmery jednotlivých miestností sú dimenzované s ohľadom na požiadavky stanovené vo Vyhláške č. 527 / 2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.