Rekonštrukcia hotela v meste Žiar nad Hronom.. Modernizácia fasády + doladenie funkcií občianskej vybavenosti s možnosťou nadstavby