Návrh redizajnu fasády známeho Bratislavského hotela Holiday Inn..Niekoľko variant bolo odprezentovaných investorovi k výberu aj s developerským zámerom, architektonickým riešením a rozpočtom.