GEDSC DIGITAL CAMERA

 

GEDSC DIGITAL CAMERA

 

Architektonické riešenie priestoru

Riešené priestory sa nachádzajú v existujúcich objektoch VD AB a VD CD na 1PP.  Riešený priestor je rozdelený na tri celky a to bazénová hala, fitness a šatne. Do riešených priestorov je niekoľko vstupov a to po jednom z existujúcich objektov Vila domu B a Vila domu C  alebo dva vstupy z vnútro bloku priamo z exteriéru. Spomínané dva vstupy z vnútro blokového exteriéru vedú jeden do šatní a druhý priamo do bazénovej haly. Vstup z objektu VD_C vedie zo schodiskovej komunikácie s možnosťou vstupu do fitness alebo do bazénovej haly. Vstup z objektu VD_B vedie zo schodiskovej komunikácie ku kotolni s možnosťou vstupu do šatní, alebo do fitness priestoru.

Priestory šatní sú v smere vstupu z vnútro bloku členené na užívateľské priestory a technické priestory. Užívateľské priestory sú: chodba, šatňa s prezliekaciou kabínkou, umyváreň s dvoma sprchami, toaleta, fínska sauna, infra sauna a dve sprchy. Technický priestor sa nachádza hneď po vstupe do priestoru šatní z vnútro bloku a to technická miestnosť s inštalačným kanálom zasahujúci do bazénovej haly.

Priestor bazénovej haly je dostupný tromi vstupmi a to buď z vnútro bloku, alebo z objektu VD C, alebo z priestoru šatní, čo by mal byť primárny vstup pre užívateľov. V bazénovej hale sa okrem samotného bazéna s rozmermi 17×4,2 m nachádza aj vírivá vaňa.

Priestor fitness je dostupný z dvoch vstupov a to z priestoru pred kotolňou, čiže z objektu VD B, alebo z predsiene vedúcej z objektu VD C. V danom priestore sa nachádza fitness hala, miestnosť odvlhčovacej VZT jednotky pre bazén oddelená ľahkými, drevenými posuvnými dverami a jedna toaleta prístupná pre fitness ako aj pre bazénovú halu.

Stavebné riešenie priestoru

Stavebné prevedenie priestorov vyvolalo jeden zásah do statických konštrukcií a to prieraz cez obvodovú stenu v priestore fitness v rozmere 800 x 800 mm v počte dva z dôvodu potreby prívodu a odvodu vzduchu pre odvlhčovaciu jednotku. Vnútorné omietky stien a stropov sú jednovrstvové vápennocementové ošetrené bielou farbou do vlhkého prostredia. Priestory sú rozčlenené stavebnými priečkami z pálených keramických tehál.

Strop je v časti šatní ošetrený tepelnou izoláciou Nobasil, ktorá je ošetrená náterom v bielej farbe do vlhkých priestorov s odolnosťou voči vode. Nášľapné vrstvy v priestoroch šatní sú z keramickej dlažby, styky dlažby a stien budú riešené pomocou soklov vo farbe dlažby. V miestach s priamym stykom s vodou (sprchy) sú steny obložené keramickým obkladom po celej výške. Interiérové dvere sú drevené plné, osadené do drevených zárubní bez prahu. V priestore šatní je vybudovaná prezliekacia kabínka z materiálu Fundermax odolného voči vode. Priestor medzi šatňami a bazénovou halou, resp. fitness oddeľujú protipožiarne dvere.

Priestor fitness je oddelený od bazénovej haly tenkou priečkou z keramických tehál. Povrch tejto priečky je ošetrený vápennocementovou omietkou a bielym náterom. Podlaha je vyskladaná z pásov podlahy určenej pre fitness zariadenia vyhotovenej z materiálu EVA FOAM na báze plastu. Nosné železo-betónové steny a strop sú bez akejkoľvek povrchovej úpravy.

Priestor bazénovej haly má taktiež vápennocementové omietky s povrchovou maľovkou od vlhkého prostredia. Na zadnej stene sa nachádza po celej výške kamenný obklad stien. Nášľapná vrstva podláh je riešená keramickou dlažbou so soklami. Olemovanie bazéna je vyhotovené kamenným kobercom na báze epoxidovej živice. Nad bazénom je ľahký podhľad zo UW a CW profilov okapotovaný komatex platňami a pásmi plexiskla. Bočné strany lemuje stužujúci pozinkovaný plech. Celý prvok je ošetrený bielou a modrou farbou odolnou voči vode. Podhľad s rovnakým materiálovým riešením je použitý vo valcovitom tvare nad vírivou vaňou.