Aj napriek tomu že k dodatočným modernizáciám a rekonštrukciám v rámci exteriéru a fasády rodinného domu dochádza málokedy, sú tieto práce čoraz viac vyhľadávané a realizované. Redizajn, resp. rekonštrukcia fasády objektov je totižto len sekundárny cieľ. Jedná sa hlavne o zdokonalenie teplotechnických vlastností objektu ( zatepľovanie ). Tak isto tomu bolo aj v tomto prípade. Výmena okien, podbíjania, zateplovanie fasády objektu a zároveň s tým spojená modernizácia, využitie modernejších povrchových a obkladových materiálov. V návrhu zohrali hlavnú úlohu prírodné materiály, jemné farby a odtiene hnedej. Spolu s modernizáciou fasády prebehla aj rekonštrukcia a redizajn záhrady. V tomto smere sa jednalo hlavne o doladenie spevnených plôch, parkovacích státí a vytvorenie ľahkého dreveného prístrešku pre autá.